Burse 2023-2024

NECESAR ACTE PENTRU BURSĂ, AN ȘCOLAR 2023-2024

 

BURSĂ SOCIALĂ:

- dosar

- cerere a părintelui/reprezentantului legal

- copie CI părinți

- venit net ptr. ambii părinţi pe ultimele 12 luni sau adeverinţă de la administraţia financiară din care să rezulte că nu au avut venituri în ultimele 12 luni – perioada: Septembrie 2022 – August 2023

- adeverinţă pământ

- copii certificate de naştere pentru toţi copiii aflaţi în întreţinere

- sentinţă divorţ în cazul părinţilor divorţaţi

- venitul net să nu depăşească 949 lei/membru de familie

BURSĂ DE MERIT:

- bursa se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu la propunerea dirigintelui.

- În situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia.

- elevii claselor a V-a pot beneficia de bursa de merit începând cu luna ianuarie 2024(dupa primele două module școlare)

BURSĂ DE ORFAN:

- dosar

- cerere a părintelui/reprezentantului legal

- copie certificat naștere elev

- copie act de deces

BURSĂ MONOPARENTALĂ:

• dosar

• cerere a părintelui/reprezentantului legal

• documente doveditoare ale componenței familiei:

- certificate de naștere ale copiilor sub 14 ani

- acte de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani

- acte de stare civilă

- alte documente doveditoare

BURSA PENTRU MAMELE MINORE:

- dosar

- cerere a părintelui/reprezentantului legal

- copie certificat de naștere pentru copilul aflat în întreținerea mamei minore

BURSĂ MEDICALĂ

- copie CI părinte

- copie certificat naștere, CI elev;

- certificat medical A5 cu menţiunea pentru bursa medicală eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie / medicul de la cabinetul școlar respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Actele se depun la secretariatul școlii din Mediaș, str. Avram Iancu 42. Cererile-tip  se vor completa la sediul unității școlare, la predarea dosarului complet.

TERMEN: 05.10.2023

MENȚIUNE:

VOR FI PRIMITE NUMAI DOSARELE COMPLETE, CU TOATE ACTELE DOVEDITOARE

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI TERMENUL STABILIT!